Komunikat o naborze do Seminarium Duchownego

11 czerwca 2023

 

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli wejść na drogę formacji ku kapłaństwu.

 

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego

w roku akademickim 2023/2024

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

 • własnoręcznie napisane podanie (skierowane do abpa Tadeusza Wojdy, Metropolity Gdańskiego);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • świadectwo maturalne (można dostarczyć w późniejszym terminie po rozmowie kwalifikacyjnej);
 • świadectwo o niekaralności;
 • opinię Księdza Proboszcza;
 • opinię Katechety ze szkoły średniej lub innego kapłana, który może dobrze zna kandydata 
  i może o nim dać świadectwo;
 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)
 • 3 fotografie;
 • ksero dowodu osobistego;
 • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawićniewypełniony)(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 12czerwca do 23 września 2023 r.

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl(rejestracji należy dokonać we wrześniu w konsultacji 
z prorektorem GSD
)

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
142 0.092184066772461